Progovori...

Glas pacijenata u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS)

U amfiteatru Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije održana je tribina pod nazivom „Podrška udruženjima pacijenata". Uz prisustvo velikog broja zainteresovanih građana, predstavnika struke i onkoloških pacijenata, po prvi put je na jednom mestu organizovano predstavljanje pet različitih udruženja pacijenata obolelih od raka. Tribinu je organizvala Radna grupa za podršku pacijentima u saradnji sa Odeljenjem za obrazovanje i rehabilitaciju IORS, a zvanično ju je otvorio direktor IORS prof. dr Radan Džodić koji je istakao značaj saradnje i unapređenje komunikacije između struke i pacijenata, odnosno njihovih predstavnika.
Na tribini je prezentovana dosadašnja podrška Odeljenja za obrazovanje i rehabilitaciju IORS i Radne grupe, a prisutnima se zvanično predstavilo pet udruženja pacijenata :
• Udruženje građana za borbu protiv raka jajnika „Progovori"
• Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo zajedno"
• Udruženje pacijenata obolelih od malignih oboljenja debelog creva i jetre
• Nacionalno invalidsko udruženje „ILKO"
• Udruženje pacijenata od retkih tumora „UPRT".

Osim predstavljanja ciljeva i zadataka udruženja i stručnih tela u IORS, na tribini je bilo reči i o unapređenju položaja onkoloških pacijenata, poboljšanju komunikacije sa zdravstvenim radnicima, mogućnosti uvođenja novih terapijskih opcija i unapređenju kvaliteta života obolelih.
Radnu grupu predstavila je mr sc. med. dr Ana Jovićević, predsednik radne grupe, dok je mr sc. def.Svetlana Berat pacijentima i članovima porodice predstavila aktivnosti Odeljenja za obrazovanja i rehabilitaciju IORS, tzv. „Savetovališta".
Radna grupa za podršku pacijentima formirana je 2007.godine i čine je onkološki pacijenti, predstavnici različitih udruženja pacijenata i stručnjaci Instituta.

U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije svake godine lečenje započne preko 6 hiljada stanovnika Srbije. Pružanje adekvatnih informacija o malignim oboljenjima, specifičnom onkološkom lečenju (hirurgija, hemioterapija, radioterapija, hormonoterapija...), posledicama malignog oboljenja i mogućnostima sprečavanja potencijalnih komplikacija, uz psihosocijalnu podršku od početka, tokom i nakon završenog lečenja predstavnjaju moćno sredstvo u borbi protiv maligne bolesti.

U Institutu u okviru Savetovališta rade stručnjaci različitih profila (defektolog, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, medicinska sestra, kao i lekari različitih specijalnosti) koji već sedamnaest godina pružaju veliku podršku pacijentima i članovima njihovih porodica kroz multidisciplinarni pristup.