Progovori...

Kako se u Italiji bore sa rakom jajnika


Kako se u Italiji bore sa rakom jajnika

 

Najbitnije je da se poveća svest o ovom problemu i pruži što više informacija o preventivi i kvalitetnom lečenju.
Italijanska organizacija ACTO ( Alleanza Contro il Tumore Ovarico), odn. Alijansa za borbu protiv raka jajnika, nastala je 2010. godine. Osnovana je od strane žena pogođenih ovom bolešću kao i lekara koji se konkretno bave ovom vrstom raka.
Cilj organizacije jeste da pruži dovoljno informacija kako institucijama i doktorima, tako i pacijentima. Ovo se ostvaruje kroz organizaciju raznih konferencija u svrhu popularizacije teme, održavanjem kontakata sa Ministarstvom zdravlja, preporučivanjem zdravstvenih institucija i razmenom iskustava.
Pored odlične unutrašnje organizacije posluju i sa drugim asocijacijama koje su usmerene na pružanje neke specifične pomoći, kao što su npr. psihoterapija ili popusti na proteze i perike koje su potrebne nekim pacijentima.
Za prvi svetski dan borbe protiv raka jajnika, koji će biti 8. maja 2013. godine, organizovali su konferencijsku debatu na Evropskom institutu za onkologiju u Milanu.