Progovori...

Noćne smene povećavaju rizik od raka jajnika

Noćne smene povećavaju rizik od raka jajnika

Istaživanja američkih naučnika ukazuju na povezanost između rada u noćnim smenama i raka jajnika.
Analiza studije koja je obuhvatila gotovo 3000 žena, pokazala je da rad u noćnoj smeni povećava rizik od raka janika za 49%. Jedno od mogućih objašnjenja jeste promena u nivou lučenja melatonina, hormona sna. To može da utiče na delovanje estrogena i pojavu oštećenja DNK.
Međutim, naučnici su smatrali da postoje i druga objašnjenja. Oslanjajući se na prethodno otkriće postojanja veze između raka dojke i rada noću, došli su do zaključka da generalni poremećaj našeg prirodnog, telesnog sata dovodi do povećanja rizika od kancera.
Kako su ispitanice podelili na noćne i dnevne tipove, odnosno na one koje bolje funkcionišu noću i one kojima to ne odgovara, došli su do otkrića da su one koje su navikle na ovaj način rada zapravo manje podložne ovoj bolesti. Svaki napor našeg tela preko mere koju ono može da podrži, zapravo izaziva stres u organizmu koga ne možemo uvek da budemo svesni, ali svakako povećava šanse za kancer.
Povezanost između noćnog rada i raka jajnika naročito je bila izražena kod ispitanica starijih od 50 godina.