Progovori...

Test za otkrivanje raka jajnika

 Test za otkrivanje raka jajnika

Razvojem postojećeg Papanikolau testa za otkrivanje raka grlića materice postoji mogućnost i za ranije detektovanje raka jajnika.Američki naučnici došli su do otkrića da se usavršavanjem Papa testa dobija mogućnost otkrivanja i drugih ginekoloških kancera među kojima je i najsmrtonosniji - rak jajnika. Simtomi koji ne upućuju na ginekološke probleme, kao i nepostojanje testa za njegovo otkrivanje su upravo razlog zbog koga ga nazovaju tihim ubicom. Međutim, sada se pojavljuje nova nada u ranijem otkrivanju ove bolesti. Sve se temelji na već postojećem PAPA testu koji bi trebalo da bude efikasan i jeftin.

Naime, ispostavlja se da ćelije sa tumora u jajnicima ili mogu da se oljušte i da otplutaju do grlića materice odakle se inače uzima Papa test. Te ćelije su previše retke da bi se uočile putem mikroskopa, ali istraživači su koristili sofisticirano DNK testiranje uzoraka Papa testova da bi otkrili dokaz - mutacije gena koje pokazuju da je rak prisutan. Drugim rečima, indentifikovani su neki abnormalni geni u stanicama raka. Novom metodom testiranja pregledani su uzroci Papa testa i nađene kancerogene stanice jajnika koje su našle put do materice. Ovom novom tehnikom otkriveno je čak 41% kancera jajnika. Inače, bolest je uspešno otkrivena i u ranoj i u kasnijoj fazi.
Istraživanja su u ranoj fazi pa naučnici ističu da će se još dugo čekati dok ovaj test ne bude dostupan svim pacijentkinjama. Takođe, biće potrebno dosta vremena kako bi se dokazalo da ova nova tehnika Papa- gena može pouzdano da otkrije rak kod žena za koje se smatralo da su zdrave.