Udruženje građana za borbu protiv raka jajnika „Progovori“ osnovano je na neodređeno vreme 2013. godine, a od 2021. preregistrovano i za rak grlića materice, kao nevladina, neprofitna, humanitarna i dobrovoljna organizacija. Ima za cilj da pruži informacije obolelim ženama od raka jajnika i grlića materice, kao i njihovim porodicama, kao i da pruži psihološku podršku, edukuje, ali i da širi svest o značaju preventivnih pregleda.

Podjednako važna misija je i borba za savremene i inovatine terapije, kako bi se povećala stopa preživljavanja i poboljšao kvalitet života žena koje se leče od ginekoloških kancera. Udruženje je osnovala Zorica Velicki. Aktuelna predsednica je Nataša Dimitrić. Potpredsednica je Gorica Đokić.

                                                                             Vizija

Podizanje svesti o značaju preventivnih i ranih pregleda kako bi se rak jajnika i rak grlića materice otkrili na vreme. Pružanje iskustvene i psihološke pomoći obolelim ženama, kao i njihovim porodicama. Samostalno i u saradnji sa drugim organizacijma i instiutucijama spovođenje i osmišljavanje aktivnosti – preventivne i eduaktivne akcije, tribine i javnozdravstvene kampanje. Popularisanje zdravih stilova života. Bolja informisanost javnosti

                                                                              Misija

Poboljšanje kvaliteta života i očuvanje ličnog zdravlja žene

                                                                              Ciljevi

Pružanje iskustvene i psihološke podrške i osnaživanje pacijentkinja. Poboljšanje lečenja, dijagnostike i terapijskih mogućnost. Prava obolelih žena